לחיות בערימות של זבל: הצצה לחייהם של אגרנים כפייתיים